Nelerdi̇r neler olabi̇li̇r

BU DEVRE HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN İÇİN ŞEYİ SORUCAKTIM.BUNDA İKİ ARI BUTON KULLANMAMIZIN SEBEBİ NEDİR.YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ.

While google translate has problems with this (the translation doesn’t make much sense!) The question seems to be about the two buttons. In this image (uploading the sketch it came from is a much better choice!) only one of the wires is connected (circled in green in this image) the other 3 have no connection (circled in red) and thus neither button will do anything. If you are asking what is the purpose of the buttons, that depends on the software (and thus we have no way of knowing.)

Peter

via google tranlate:

Google Translate’in bununla ilgili sorunları olsa da (çeviri pek bir anlam ifade etmiyor!) Soru iki düğmeyle ilgili gibi görünüyor. Bu görüntüde (geldiği çizimi yüklemek çok daha iyi bir seçimdir!) Kablolardan yalnızca biri bağlı (bu resimde yeşil daire içine alınmış) diğer 3’ün bağlantısı yok (kırmızı daire içine alınmış) ve bu nedenle hiçbir düğme hiçbir şey yapmayacak . Düğmelerin amacının ne olduğunu soruyorsanız, bu yazılıma bağlıdır (ve bu yüzden bilmemiz mümkün değildir.)

Peki o iki buton yerine tek butom kullansak nasıl olur.

peki bu şekilde tek butonlu olarak çalışır mı peki .yardımcı olabilirmisiniz.

peki tek butonun uçlarına direnci kaldırsak nasıl olur.

[quote=“vonali55, post:4, topic:12858, full:true”]
Peki o iki buton yerine tek butom kullansak nasıl olur.

peki bu şekilde tek butonlu olarak çalışır mı peki .yardımcı olabilirmisiniz.

peki tek butonun uçlarına direnci kaldırsak nasıl olur.[/quote]

Google translate Turkish to English says:

So how about using a single button instead of those two buttons?

Well, does it work with a single button like this. Can you help?

Well, how about removing the resistance to the ends of a single button?

As Peter said in the original answer, whether it will WORK or not depends on the what they are intended to be used for, and how the software is written. I expect that no it will not work. My guess, from almost no information, is that the buttons control the motors. Either separately, or in combinations. A program COULD use a single button to sequence between patterns, but 2 are needed to directly set both with directions.

That original image has more problems than Peter showed. There are also wires that end on top of other wires. Those are not connected either.

It seems you have some learning to do about several things. How Fritzing works, how electricity works, and how programs work.

Google translate English to Turkish says:

Google İngilizceyi Türkçeye çevir diyor ki:

Peter’ın orijinal cevapta söylediği gibi, çalışıp çalışmayacağı, ne için kullanılması amaçlandığına ve yazılımın nasıl yazıldığına bağlıdır. Hayır, işe yaramayacağını umuyorum. Tahminimce neredeyse hiçbir bilgi yok, düğmeler motorları kontrol ediyor. Ya ayrı ayrı ya da kombinasyonlar halinde. Bir program, desenler arasında sıralama yapmak için tek bir düğme kullanabilir, ancak her ikisinin de yönlerle doğrudan ayarlanması için 2’ye ihtiyaç vardır.

Bu orijinal görüntünün Peter’ın gösterdiğinden daha fazla sorunu var. Diğer tellerin üstünde biten teller de vardır. Bunlar da bağlantılı değil.

Görünüşe göre birkaç şey hakkında bazı şeyler öğreniyorsun. Fritzing nasıl çalışır, elektrik nasıl çalışır ve programlar nasıl çalışır.