GSM MULTIZONE - ALARMA By Vinsky

hallo ek het hulp nodig met hierdie onderwerp.
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
exit status 1
‘RTCDateTime’ does not name a type; did you mean ‘DateTime’?

arlesquiceno82@gmail.com

Not enough information here to offer help. From the error message it appears that RTCDateTime is not defined. The source code for the program that created it and the type of system it is running on may help someone to point out your error.

Peter

via google translate:

240 / 5000

Translation results

Hier is nie genoeg inligting om hulp te bied nie. Uit die foutboodskap blyk dit dat RTCDateTime nie gedefinieër is nie. Die bronkode vir die program wat dit geskep het en die tipe stelsel waarop dit werk, kan iemand help om u fout te wys.